Wat wil de Stichting?

In december 2007 is de Stichting Vrienden van de Hooglandse kerk te Leiden opgericht. De stichting wil een bijdrage leveren aan de instandhouding van deze monumentale kerk. De kerk is in 1315 begonnen als houten kapel op het ‘Hooge Land’ als bijkerk van de parochiekerk van Leiderdorp. Tussen 1377 en 1535 is deze kapel geleidelijk vervangen door een stenen kerk met een kleine toren. Het gotische transept daarvan is met zijn lengte van 65 meter het grootste van Nederland.

Door de gebruiksmogelijkheden van de kerk en de bekendheid van de evenementen die er plaatsvinden te vergroten, kan de exploitatie worden verbeterd. Daarom brengen wij financiële middelen bijeen om projecten die de instandhouding verbeteren te ondersteunen.

De Stichting verkrijgt de gelden voornamelijk uit donaties van de Vrienden en uit acties en legaten. Als de Hooglandse kerk u ter harte gaat, wordt dan Vriend. Door ‘Vriend’ te worden van de Hooglandse kerk ondersteunt u dit prachtige monument. Voor € 25 per jaar bent u al ‘Vriend’ van de Hooglandse kerk. Meldt u aan op de pagina ‘Vriend worden’. Daar staan opties voor een eenmalige donatie of een nalatenschap (legaat).

De Stichting is erkend door de fiscus als culturele instelling. Giften zijn daardoor voor 125% aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en voor 150% voor de vennootschapsbelasting.