Bestuursleden – Stichting Vrienden van de Hooglandse kerk

  • Eric Brons, voorzitter (Leidse Binnenstadsgemeente)
  • Marina den Houdijker, secretaris (Leidse Binnenstadsgemeente)
  • Henk van der Sterre, penningmeester
  • Johan van der Weij, projecten (Ekklesia Leiden)
De leden van het bestuur ontvangen geen enkele vergoeding voor de door hen verrichte werkzaam-heden. 
De Stichting heeft geen personeel in dienst.