Bestuursleden – Stichting Vrienden van de Hooglandse kerk

  • Hans Brons, voorzitter (Leidse Binnenstadsgemeente)
  • Annette Los, secretaris (bewoner Pancras West)
  • Penningmeester – vacature
  • Cor Breukel (Ekklesia Leiden)
  • Sandra Van Beest (Leidse Binnenstadsgemeente)
De leden van het bestuur ontvangen geen enkele vergoeding voor de door hen verrichte werkzaamheden.
De Stichting heeft geen personeel in dienst.