Vriend worden van de Hooglandse Kerk

De Stichting Vrienden van de Hooglandse Kerk heeft als doel het gebouw ook voor de komende eeuwen in stand te houden ten behoeve van de Leidse bevolking. Ongeacht uw leeftijd kunt u ons daarbij helpen door Vriend te worden van de Hooglandse Kerk.

Op deze pagina treft u informatie aan over:

  • Vriend worden van de Stichting Hooglandse Kerk
  • Eenmalige of periodieke schenkingen
  • Doneren via een legaat

Als Vriend ontvangt u de nieuwsbrieven van de Stichting en ook de uitnodiging voor het jaarlijkse Vriendenconcert, waar u twee vrijkaarten voor krijgt.

Word Vriend!
Voor een donatie van 25 euro per jaar of meer verwelkomen wij u als gewaardeerd Vriend van de Hooglandse Kerk. Onze stichting is een door de fiscus erkende culturele instelling, waardoor uw bijdrage voor 125% aftrekbaar is van uw inkomstenbelasting en voor 150% van de vennootschapsbelasting.

U kunt zich aanmelden als Vriend door onderstaand digitaal formulier in te vullen, waarbij u kunt aangeven of u voor het voldoen van uw jaarlijkse donatie een incasso-machtiging verstrekt, of dat u uw bijdrage zelf aan ons wilt overmaken.

Uw gegevens worden met de grootste zorg behandeld, zie ons privacyreglement.

Heeft u in plaats van het digitaal aanmelden als Vriend voorkeur voor een schriftelijke aanmelding, dan kan dat ook. Klik hier om het aanmeldingsformulier te downloaden, op het formulier vindt u verdere informatie over het verzenden van het ingevulde formulier.

Doe een eenmalige of periodieke schenking!
U kunt ook een eenmalige of periodieke schenking doen. Een eenmalige schenking is ook voor 125% aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en voor 150% van de Vennootschapsbelasting. Uw schenking maakt u zelf over op rekeningnummer NL09 RABO 0142 647 608 o.v.v. Eenmalige schenking, graag met uw e-mailadres.

Als u langer dan 5 jaar achtereen een vast bedrag van minimaal €25,= bijdraagt, is het voordelig om dat in de vorm van een periodieke schenking te doen. Uw jaarlijkse gift is dan zonder drempel voor 125% aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. U moet dat vastleggen in een (onderhandse) akte. De belastingdienst heeft daarvoor een model opgesteld, waardoor het niet nodig is om een notariële akte op te stellen. Zie hiervoor www.belastingdienst.nl.
Komt u er niet uit, neem dan per e-mail contact met onze penningmeester.

Laat een legaat na!
Draag bij voor de volgende generaties door de mogelijkheid om te doneren via een legaat. Met een legaat kunt u na uw overlijden iets nalaten aan een goed doel zoals de Stichting Vrienden van de Hooglandse Kerk. Een legaat is een soort mini-testament waarin een duidelijk omschreven geldbedrag aan een specifiek omschreven persoon of instantie wordt nagelaten. U kunt een legaat laten opnemen bij het opstellen van uw testament of een legaat laten toevoegen aan een bestaand testament. Voor het opstellen van een legaat heeft u een notaris nodig. Hij of zij kan u ook meer vertellen over alle mogelijkheden.

De Stichting Vrienden heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en daardoor hoeft zij geen schenk- en erfbelasting te betalen. Uw gift komt daardoor geheel ten goede aan de Stichting Vrienden en maakt het mogelijk om de Hooglandse kerk voor toekomstige generaties te behouden.

Omdat de Stichting Vrienden de ANBI-status heeft, hoeft zij over uw schenking geen erfbelasting te betalen.

Culturele instelling

Uw giften zijn voor 125% aftrekbaar voor de inkomsten-belasting en voor 150% voor de vennootschap-belasting.