Vriend worden van de Hooglandse Kerk

De Stichting Vrienden van de Hooglandse Kerk heeft als doel het gebouw ook voor de komende eeuwen in stand te houden ten behoeve van de Leidse bevolking. U of jij kunt daarbij helpen door Vriend te worden van de Hooglandse Kerk, het doen van een eenmalige of periodieke schenking of het toekennen van een legaat. Informatie hierover is onder aan de pagina te vinden.

 

Een Vriend ontvangt de Nieuwsbrief van de Stichting en ook wordt u of word jij uitgenodigd voor het jaarlijkse Vriendenconcert, waar u twee vrijkaarten voor krijgt.

 

Word Vriend!

Voor € 25 euro of meer per jaar bent u of ben jij al ‘Vriend’ van de Hooglandse Kerk.

Aanmelden en machtigen voor een incasso kan met onderstaande formulier.

Schriftelijk kan ook, het formulier daarvoor is onder aan de pagina te vinden

Uw gegevens worden met de grootste zorg behandeld, zie ons Privacyreglement

 

Doe een eenmalige of periodieke schenking!

U kunt ook een eenmalige of periodieke schenking doen. Een eenmalige schenking is ook voor 125% aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en voor 150% van de Vennootschapsbelasting. Uw schenking maakt u zelf over op rekeningnummer NL09 RABO 0142 647 608 o.v.v. eenmalige schenking, graag met uw e-mailadres.

Als u langer dan 5 jaar achtereen een vast bedrag van minimaal €25,= bijdraagt, is het voordelig om dat in de vorm van een periodieke schenking te doen. Uw jaarlijkse gift is dan zonder drempel voor 125% aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. U moet dat vastleggen in een (onderhandse) akte. De belastingdienst heeft daarvoor een model opgesteld, waardoor het niet nodig is om een notariële akte op te stellen. Zie hiervoor www.belastingdienst.nl.
Komt u er niet uit, neem dan contact op met: penningmeester@vriendenhooglandsekerk.nl

Laat een legaat na!

Los van de jaarlijkse donatie wijzen we u op de mogelijkheid om te doneren via een legaat. Met een legaat kunt u na uw overlijden iets nalaten aan, onder andere, een goed doel als de Stichting Vrienden van de Hooglandse kerk.

Een legaat is een soort mini testament waarin een duidelijk omschreven geldbedrag naar een specifiek omschreven persoon of instantie wordt nagelaten. U kunt een legaat laten opnemen bij het opstellen van uw testament of een legaat laten toevoegen aan een bestaand testament. Voor het opstellen van een legaat heeft u een notaris nodig. Hij of zij kan u ook meer vertellen over alle mogelijkheden.

Omdat de Stichting Vrienden de ANBI-status heeft, hoeft zij over uw schenking geen erfbelasting te betalen.

  • Als u liever wilt aanmelden met een papieren formulier, dan is dit formulier onder aan de pagina te vinden.
  • Incasso:  U geeft een incasso-machtiging af voor het jaarlijkse bedrag. Het formulier daarvoor kunt u via de link hierbeneden downloaden. (Acceptgirokaarten worden niet gebruikt vanwege de kosten ervan.) Incassant ID:NL29ZZZ273098510000
  • Zelf overmaken: U maakt het jaarbedrag zelf over op rekeningnummer NL09 RABO 0142 647 608 o.v.v. donatie als vriend, graag met uw e-mailadres zodat we u onze nieuwsbrief kunnen toezenden.

 

 

Aanmeldingsformulier Vriend worden

Culturele instelling

Uw giften zijn voor 125% aftrekbaar voor de inkomsten-belasting en voor 150% voor de vennootschap-belasting.